Antanavičiūtė Daiva
Psichologė

Apie mane


 

Esu Daiva, 2002 metais Vilniaus universitete baigusi pedagoginės psichologijos studijų programą ir gavusi pirmąjį savo psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Antrąjį magistro darbą sveikatos psichologijos srityje apsigyniau Vytauto Didžiojo universitete 2017 metais.


Dar besimokydama magistrantūroje (2000 m.) pradėjau dirbti psichologe Vilniaus mokymo centre "Mes esame".

Baigusi mokslus laimėjau stipendiją stažuotei Vokietijoje (organizavo Vokietijos ambasada), kurios metu turėjau galimybę susipažinti su Vokietijos švietimo ir socialine sistema, stebėti psichologų ir socialinių darbuotojų veiklą įvairiose socialinėse įstaigose Berlyne.

2003 metų rudenį apsisprendžiau grįžti į gimtąjį Alytų ir pradėjau dirbti Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyboje: teikiau psichologines ir karjeros planavimo konsultacijas darbo netekusiems žmonėms, vedžiau socialinių kompetencijų tobulinimo mokymus įvairioms socialinėms tikslinėms grupėms (bedarbiams, dirbantiems prekybos srityje asmenims, kariams ir pareigūnams, vyresniųjų klasių mokiniams, studentams, neįgaliesiems, nuteistiesiems ir kt.); tai buvo neįkainojama patirtis, padėjusi man augti profesinėje srityje, nuolat tobulėti.

Nuo 2014 metų verčiuosi individualia psichologo praktika. 

Šiuo metu bendradarbiauju su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis teikdama konsultacijas jų finansuojamiems klientams ir priimu privačiai. Konsultuoju tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu.

 

Savo kompetenciją kėliau užsienyje:

¨ Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Sressfrei in den Unterricht“ (vok.k. „Pamokos be streso“), kuris vyko Graco mieste Austrijoje (Graz, Osterreich) 2010 m. rugsėjo 1-7 dienomis. (Ši veikla finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.).
¨ Vykdant projektą BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0065-04 “Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas” stažavausi Olandijoje, Danijoje ir Vokietijoje.
¨ 2002 metais gavau finansavimą praktikai atlikti Tarptautinėje studijų programoje Berlyne (Vokietija), kurią finansavo Pagalbos jaunimui darbuotojų sąjunga kartu su Vokietijos Parlamento Šeimos, senjorų, moterų ir jaunimo ministerija. Praktikos metu įgijau patirties dirbti su elgesio problemų ir kitų specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ir jaunuoliais.

 

Dalyvavau šiuose projektuose:

¨ 2013 m. projekte „Saugumo ir e-komunikacijos sistemos - pasienio socialinio gyvenimo gerinimui“, kuris buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos-Lenkijos programą ir finansuojamas Alytaus rajono savivaldybės ir Europos Regioninio plėtros fondo paramos lėšomis, parengiau metodinę mokomąją medžiagą programai „Patyčioms sakome – NE!“ ir organizavau bei vykdžiau mokymus Alytaus rajono pedagogams ir pradinių klasių mokiniams.

¨ 2012 m. parengiau projektą „Mažiname įtampą: Alytaus rajono mokyklų bendruomenės narių streso įveikos įgūdžių lavinimas“, kuris buvo finansuojamas pagal Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.

 Šiuose projektuose organizavau ir vedžiau psichologinius mokymus, dalyvavau darbo grupėse: PHARE 2002 projektas “Recidyvinio nusikalstamumo prevencija bei socialinė nuteistųjų reabilitacija“, ES Socrates Grundtvig 1 projektas Asmenų iš socialiai pažeidžiamų grupių profesinis reabilitavimas – buvusių įkalintųjų integravimas į visuomenę „Tu taip pat turi šansą“ - ,,You also have a chance”, Projektas Nr. ESF/204/2.3.0.-01-15/US05-27 “Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties”, Švietimo ir mokslo ministerijos BPD 2 .4 priemonės valstybinės svarbos projektas “Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas” (Nr. ESF-2.4-065) ir kt.Parašykite
Paskambinkite
Apie
LinkedIn